Polityka prywatności

Postanowienia wstępne

Niniejsza polityka prywatności określa:

 • informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Stylistic Cristal Marek Kotysz, Irena Kotysz spółka cywilna, ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice, NIP 6312656179 (Administrator) w ramach działalności witryny https://lampydokosciola.pl/ (Strona) zgodnie z wymaganymi zasadami informowania osób, których dane dotyczą przez ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach działalności Strony,
 • zasady wykorzystywania przez Administratora plików cookies w ramach działalności Strony.

 

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stylistic Cristal Marek Kotysz, Irena Kotysz spółka cywilna, ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice, NIP 6312656179

Z Administratorem można skontaktować się:

 • mailowo pod adresem: stylistic@stylisticcristal.pl
 • pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice

Przedstawicielem Administratora ds. ochrony danych osobowych jest pan Marek Kotysz, adres e-mail: stylistic@stylisticcristal.pl

Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w celu:

 1. wykonywania zawartych z Państwa umów oraz podejmowania czynności na Państwa żądania w celu zawarcia takiej umowy,
 2. realizacji obowiązków prawnych administratora, w celu wykonywania  obowiązków publicznoprawnych Administratora,
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym: 
  • dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami osób trzecich,
  • monitoring zachowania na stronie, w tym nagrywanie ekranu,
  • prowadzenie analizy za pomocą Google Analytics i piksel konwersji FB,
  • uzyskiwania danych statystycznych.
 4. w celach marketingowych, w tym w szczególności:
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych
  • obsługa zapytań przez formularz,
  • prezentacja oferty lub informacji.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przewidywany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator może przekazywać Państwa dane partnerom, którym Administrator zleca zadania zewnętrzne, przykładowo zadań związanych z księgowością i rachunkowością. Administrator może także przekazywać Państwa dane partnerom w zakresie dostarczanych przez Administratora produktów.

Administrator poucza o prawie do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Ponadto posiadają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej na wyżej podane dane kontaktowe.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważają Państwo, iż czynności przetwarzają naruszają przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera informacje podane przez Użytkownika Strony:

 • za pośrednictwem plików cookies (o czym w dalszej części Polityki),
 • podane w formularzu kontaktowym lub newsletterze dobrowolnie przez Użytkownika.
 •  

Newsletter

Użytkownik może zapisać się na newsletter. Newsletter będzie wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w odpowiednim polu formularza zapisu na newsletter. Zapis na newsletter uprawnia Administratora do wysłanie na podany adres poczty elektronicznej newslettera z ofertą Administratora. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest zgoda Użytkownika. Zapis na newsletter może być w każdym czasie odwołany poprzez:

 • wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: stylistic@stylisticcristal.pl,
   
 • kliknięcie w odpowiedni link w przesłanym na adres poczty elektronicznej Użytkownika newsletterze.

Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Za działania Użytkownika Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

Formularz kontaktowy

Dane zebrane przez formularz kontaktowy zbierane są w celu udzielenia informacji na zapytanie Użytkownika.

 

Pliki cookies

Wyłączenie plików cookies może być dokonane przez Użytkownika:

 • w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta,
 • w ustawieniach urządzenia końcowego, z którego Użytkownik korzysta.

W przypadku gdy Użytkownik nie wyłączy lub nie ograniczy plików cookies w sposób wskazany powyżej, pliki cookies będą stosowane całościowo. 

Strona wykorzystuje pliki cookies stanowiące dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron w sieci Internet. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • stałe – pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ręcznego usunięcia,
 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony.

Wykorzystywane pliki cookies (Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.)

• Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics.

• Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności Google, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • dostosowania wyglądu strony do najpopularniejszych urządzeń, 
 • obsługi sesji użytkownika.

 

Wyłączenie plików cookies

Użytkownik może w każdym przypadku zmienić ustawienia w zakresie zarządzania wykorzystywania przez Stronę plików cookies w swoim urządzeniu końcowym bądź też w ustawieniach własnej przeglądarki.

Instrukcja pozwalająca na wyłączenie plików cookies zawarta jest poniżej: